Директор школе: Славимир Илић

email:: osdubravak@mts.rs

Телефон: +381 19 738 183

Помоћник директора: Никола Јеленковић

Секретар школе: Татјана Алексић

Телефон: +381 19 739 606

Педагог: Соња Радивојевић

Психолог: Дарко Ранђеловић

Администрација:

Ивана Илић

Драгана Михајловић

Љиљана Станковић

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top